Allium garganicum Brullo, Pavone, Salmeri & Terrasi at a site NNW of Manfredonia (Apulia). Photograph by E.V. Perrino.

 
 
  Part of: Orsenigo S, Bacchetta G, Calevo J, Castello M, Cogoni D, Gennai M, Licht W, Montagnani C, Perrino EV, Pinna SM, Silletti GN, Vela E, Viciani D, Vidali M, Wagensommer RP, Zappa E, Fenu G (2016) Global and Regional IUCN Red List Assessments: 1. Italian Botanist 1: 61-85. https://doi.org/10.3897/italianbotanist.1.8647