Geographic range and distribution map of Linaria tonzigii.

 
 
  Part of: Orsenigo S, Bacchetta G, Calevo J, Castello M, Cogoni D, Gennai M, Licht W, Montagnani C, Perrino EV, Pinna SM, Silletti GN, Vela E, Viciani D, Vidali M, Wagensommer RP, Zappa E, Fenu G (2016) Global and Regional IUCN Red List Assessments: 1. Italian Botanist 1: 61-85. https://doi.org/10.3897/italianbotanist.1.8647